ค้นหา

กำลังโหลด...

ติดตามทางอีเมล์

 

องค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557


แผนที่มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ

1. ชื่อแผนที่  จะบอกให้ผู้ใช้รุู้ว่าเป็นแผนที่เกี่ยวกับเรื่องอะไร เช่น แผนที่แสดงแนวเขตไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

2. สัญลักษณ์ คือ เครื่องหมายใช้แทนสิ่งที่ปรากฎบนพื้นโลกทั้งเป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น เช่น จุด เส้น รูปวงกลม อาจแสดงเป็นสีก็ได้

3. มาตราส่วน คือ อัตราส่วนของระยะทางในแผนที่กับระยะทางจริง

4. ทิศ  เป็นการกำหนดในแผนที่โดยให้ด้านบน คือ ทิศเหนือ ด้านล้าง คือ ทิศใต้ เมื่อเราหันหน้าไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกจะอยู่ขวามือ และทิศตะวันตกจะอยุ่ซ้ายมือ

5. เส้นศูนย์สูตร เป็นเส้นสมมุติที่ลากแบ่งโลกในแนวนอน แบ่งออกเป็นสองส่วน เท่าๆกัน ส่วนที่อยุ่ตอนบนเรียกว่าซีกโลกเหนือ ส่วนที่อยู่ตอนล่างเรียกว่าซีกโลกใต้ โดยเส้นศูนย์สูตรมีละติจูดที่ 0 องศา

6. ระวางแผนที่ คือ ความกว้างความยาวของแผนที่่1 แผ่น โดยบอกค่าละติจูดและลองจิจูดกำกับไว้

      ละติจูด  คือ ค่าสมมุติที่ได้จากเส้นที่ลากไปรอบโลกในแนวนอน (แนวตะวันตกตะวันออก) แต่ละเส้นห่างกัน 1 องศา ทั้งหมดมี 180 เส้น (ซีกโลกใต้ 90 เส้น และซีกโลกเหนือ อีก 90 เส้น)

      ลองจิจูด หรือ เมริเดียน คือ ค่าสมมุติที่ได้จากเส้นที่ลากรอบโลกในแนวตั้ง (แนวเหนือไปใต้) แต่ละเส้นห่างกัน 1 องศา มีทั้งหมด 360 เส้น (ทางตะวันตก 180 เส้น และทางตะวันออก 180 เส้น)

7. พิกัดภูมิศาสตร์ คือ การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆบนพื้นโลก เกิดจากการตัดกันของเส้นละติจูดและลองจิจูด

ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุด1

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

 
สังคมศึกษา ป.6

ข้อสอบภูมิศาสตร์ ป.6 ชุด 1

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

 
สังคมศึกษา ป.6