ค้นหา

กำลังโหลด...

ติดตามทางอีเมล์

 

แบบฝึกหัด อาเซียน

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกหัด อาเซียน
จงเขียนเครื่องหมาย ถูก และ ผิด x หน้าข้อให้ถูกต้อง
....................1. ประชากรของพม่าส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อชาติมอญ
....................2. พม่าย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้ง ไปอยู่ที่ เนปิดอว์
....................3. โบราณสถานที่สำคัญมากที่สุดของพม่า คือ เจดีย์ชเวดากอง
....................4.  พรรคการเมืองที่อำนาจมากที่สุดในลาว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติประเทศลาว
....................5. ประชากรส่วนใหญ่ของพม่ามีฐานะทางเศรษฐกิจดี
....................6. ประเทศลาวไม่มีประชากรประกอบอาชีพค้าขายเลย
....................7. กัมพูชาปกครองระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุข
.....................8. ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียมีเชื้อสายจีนและอินเดีย
......................9. มาเลเซียมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ

....................10. กัมพูชาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส

บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558


บรรพชนไทยทั้งพระมหากษัตริย์ เจ้านาย และสามัญชน ทั้งชาวไทยและต่างชาติในสมัยต่างๆ มีส่วนสำคัญในการสร้างชาติไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรที่เรียนรู้ถึงประวัติบุคคลสำคัญ เพื่อที่จะได้นำเอาตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของท่านมาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตของตน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

สังคมศึกษา ป.6

ข่าวสารและเหตุการณ์


การดำรงอยู่ในสังคมปัจจุบัน จำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ่้น ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างสูง จึงจำเป็นต้องตามโลกให้ทัน เพราะปัจจุบันคือยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน 

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง
ข่าว คือ คำบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ่้น ตลอดจนเรื่องราวที่สำคัญและน่าสนใจ
เหตุการณ์ คือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง อาจมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญก็ได้