ค้นหา

ติดตามทางอีเมล์

 

แบบฝึกหัด เรื่อง การเงิน สถาบันการเงิน และการคลัง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัดเรื่อง การเงิน สถาบันการเงิน และการคลัง

คำสั่งจงเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูก เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิด

________1.  เงินมี 3 ชนิดคือ เหรียญกษาปณ์  เงินกระดาษ และบัตรเครดิต

________2.  สถาบันการเงินมีประเภทเดียวคือ สถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร

________3.  สถาบันการเงินช่วยให้ผู้ลงทุนหาแหล่งกู้เงินได้ง่ายขึ้น

________4.  เราไม่สามารถแลกเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์ได้

________5.  ธนาคารกลางเป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล

1 comments:

สัญชัย กล่าวว่า...

อยากให้มีแบบฝึกหัดอย่างนี้ออกมาอีกจังเลย

แสดงความคิดเห็น