ค้นหา

ติดตามทางอีเมล์

 

พุทธกิจ 5 : สังคมศึกษา ป.6

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

พุทธกิจ 5

พุทธกิจ 5

พุทธกิจ หมายถึง พระภารกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำตลอดพระชนมายุหลังจากตรัสรู้ระยะเวลา 45 ปี ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่

1. ตอนเช้า   เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์และทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเหล่านั้น เพื่อให้ดวงตาเห็นธรรม ไม่ประพฤติผิดมัวเมาอยู่ในความชั่ว

2. ตอนบ่าย  ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธศาสนิกชนที่มาเข้าเฝ้า ณ สถานที่ประทับ และน่าอัศจรรย์ก็คือ ไม่ว่าพระองค์จะประทับอยู่ในสถานที่ใด ก็จะมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมาก

3. ตอนเย็น  ทรงแสดงโอวาทโปรดพระภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่ที่พระองค์ประทับ

4. ตอนเที่ยงคืน ทรงตอบปัญหาธรรมให้แก่เทพเทวดา ทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้า

5. ตอนเช้ามืดจนสว่าง ทรงพิจารณาความเป็นไปของสัตว์โลกว่า ใครเป็นผุ้ที่พระองค์สมควรเสด็จไปโปรด จากนั้นในตอนเช้าก็จะเสด็จไปโปรดโดยการบิณฑบาต และแสดงธรรมเทศนาโปรดสัตว์เหล่านั้น

เนื้อหา สังคมศึกษา ป.6

0 comments:

แสดงความคิดเห็น