ค้นหา

ติดตามทางอีเมล์

 

ผู้ผลิตและผู้บริโภค : สังคมศึกษา ป.6

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผู้ผลิตและผู้บริโภค

ในแต่ละวัีน เราจำเป็นต้องซื้ออาหารมาทาน  ซื้อสิ่งจำเป็นอำนวนความสะดวกต่างๆมาใช้ภายในบ้าน หรือบางครั้งก็ออกไปใช้บริการต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกสบาย  ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดกระบวนการผลิตและการบริโภค ผู้ทำการผลิตเรียกว่า ผู้ผลิต ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการเรียกว่าผู้บริโภค

ผู้ผลิต (producer) หมายถึง  ผู้ที่ทำหน้าที่นำทรัพยากรมาผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ผู้บริโภค (consumer) หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ที่มารับบริการจากผู้่ผลิต


ดังนั้น ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างก็ต้องใช้ทรัพยากร แต่ทรัพยากรต่างมีอยู่อย่างจำกัด ในขณะเดียวกันความต้องการมีอยู่มากมาย จึุงต้องมีการพยายามจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ผู้ผลิตพยายามเอาทรัพยากรต่างๆมาผสมผสานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เกิดผลกำไรสูงสุด ส่วนผู้บริโภคก็ต้องการ บริโภคสินค้าที่ราคาถูก คุณภาพดี

สังคมศึกษา ป.6

0 comments:

แสดงความคิดเห็น