ค้นหา

ติดตามทางอีเมล์

 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ น้องๆอาจยังสงสัยใช่รึเปล่าครับว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไร จะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ปกติแล้วในท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำอาชีพเกษตรส่วนใหญ่ ดังนั้น การรวมกลุ่มของเกษตรกรก็เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้มีอาชีพเกษตรไม่จำเป็นต้องพึงพ่อค้าคนกลางในการจำหน่ายสินค้า และทำให้สามารถต่อรองราคาสินค้าที่จะจำหน่ายได้ยังไงล่ะครับดังนั้นการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน จะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆดังนี้

1. จะต้องเกิดการเรียนรู้ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น

2. วิเคราะห์ความสามารถของท้องถิ่นของตน

3. มีการวางแผนตามแนวทางต่างๆ

4. พัฒนาระบบตลาดให้ดี

5. เผยแพร่ความรู้เศรษฐกิจภายในชุมชนออกไป


ครั้งหน้าจะนำตัวอย่างของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในชุมชนที่ประสบความสำเร็จมาให้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ อย่างลืมติดตามนะครับ ^^

1 comments:

Unknown กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น